Cjenik usluga

TEČAJ (70 šk. sati)* 2610,00 (9x290kn)
(60 šk.sati)* 2250,00 (5x450kn)
MINI GRUPA (2 polaznika) 80kn/45 min po polazniku
INDIVIDUALNA PODUKA cijena prema dogovoru
TVRTKE cijena prema dogovoru
POPUSTI jednokratno plaćanje -5%
umirovljenici -20%
OBITELJSKI POPUST 2.polaznik -15%
3. polaznik -20%
4.polaznik BESPLATNO

*5-8 polaznika, za grupu od 3-4 polaznika satnica je 50-55 šk. sati (Junior/Teen) te 45-50 šk. sati za odrasle.